logo12D/3D - MATH STUFF :
This will be are 2D/3D reference page... We started this page on 08/02/2011, so this will be translated and more is comming soon...

Alphabetical list of subjects:
Make your alphabetical chose... or scroll down... inhoud_ainhoud_binhoud_cinhoud_dinhoud_einhoud_finhoud_ginhoud_hinhoud_iinhoud_jinhoud_kinhoud_linhoud_minhoud_ninhoud_oinhoud_pinhoud_qinhoud_rinhoud_sinhoud_tinhoud_uinhoud_vinhoud_winhoud_xinhoud_yinhoud_z
inhoud_0inhoud_1inhoud_2inhoud_3inhoud_4inhoud_5inhoud_6inhoud_7inhoud_8inhoud_9
- CLICK TO SELECT NEXT PAGE - KLIK VOOR KEUZE VOLGENDE PAGINA -
- G o t o P R O F E S S I O N A L Z O N E -
button_indusbutton_drawingsbutton_2d3dbutton_contact
- G o t o I N F O Z O N E -
button_cadcambutton_educbutton_gohomebutton_info
- G o t o H O B B Y Z O N E -
button_hobby animation_2 - GO TO HOME PAGE -
Copyright© 2000...2018 - Best in 1024x768 or higher - Last update 05/06/2018 (dd/mm/yyyy) - 11:33:00 (hh:mm:ss) - Designed by - Pajot Valley Graphics - 3D animation studio - a division of MARC SYSTEMS - info-3d@marc-systems.be -

_A_ ARM van een robot (robot-arm)

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_B_ Naar 'binaire stelsel' Binary: Het binaire stelsel: 8 bit stelsel: wordt gelezen van links naar rechts. rechts = laagste waarde links = hoogste waarde voorbeeld van een 8 bits waarde : --------------------------------------------------------------------------------- decimaal (d') binaire (b') hexadecimaal (h') --------------------------------------------------------------------------------- d'108 b'0110 1100 h'6C In het binaire stelsel krijgt elk cijfer (0 of 1) een waarde van 1...128 0000 0001 = 1 x waarde 01 = 01 0000 0010 = 1 x waarde 02 = 02 0000 0100 = 1 x waarde 04 = 04 0000 1000 = 1 x waarde 08 = 08 0001 0000 = 1 x waarde 16 = 16 0010 0000 = 1 x waarde 32 = 32 0100 0000 = 1 x waarde 64 = 64 1000 0000 = 1 x waarde 128 = 128 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- een voorbeeld: --------------------------------------------------------------------------------- 1001 1100 = 1 x 04 1 x 08 1 x 16 1 x 128 optellen = d'04 + d'08 + d'16 + d'128 = d'156 ---------------------------------------------------------------------------------

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_C_ CIRKEL Naar 'cirkel / sinus' Naar 'cirkel / cosinus' Naar 'cirkel / tangens' Naar 'cirkel / omtrek' Naar 'cirkel / oppervlakte' Naar 'cirkel / kwadranten' --------------------------------------------------------------------------------- CIRKEL / SINUS (SIN) --------------------------------------------------------------------------------- Sinus van een hoek: - deze waarde wordt afgemeten op de Y-as - waar de hoek van 0░ tot 360░ meet - of 0 tot 2 rad = 2 * PI = 2 x 3,1415926535897932384626433832795 = 6,283185307179586476925286766559 - waarde van -1 ... 0 ... +1 grafische voorstelling: Voorbeeld: dus de sinus van een hoek van 36,9░ = 0,60042... (afgerond op 5 cijfers na de komma) Naar 'cirkel menu' --------------------------------------------------------------------------------- CIRKEL / COSINUS (COS) : --------------------------------------------------------------------------------- Cosinus van een hoek: - deze waarde wordt afgemeten op de X-as - waar de hoek van 0░ tot 360░ meet - of 0 tot 2 rad = 2 * PI = 2 x 3,1415926535897932384626433832795 = 6,283185307179586476925286766559 - waarde van -1 ... 0 ... +1 grafische voorstelling: Voorbeeld: dus de cosinus van een hoek van 36,9░ = 0,79968... (afgerond op 5 cijfers na de komma) Naar 'cirkel menu' --------------------------------------------------------------------------------- CIRKEL / TANGENS (TAN) : --------------------------------------------------------------------------------- Tangens van een hoek: - deze waarde wordt afgemeten op de Y-as - waar de hoek van 0░ tot 360░ meet - of 0 tot 2 rad = 2 * PI = 2 x 3,1415926535897932384626433832795 = 6,283185307179586476925286766559 - waarde van -oneindig ... 0 ... +oneindig grafische voorstelling: Voorbeeld: dus de tangens van een hoek van 36,9░ = 0,75082... (afgerond op 5 cijfers na de komma) Naar 'cirkel menu' --------------------------------------------------------------------------------- CIRKEL / OMTREK : --------------------------------------------------------------------------------- Omtrek: omtrek = (2 x pi x r) of (pi x d) waarvan: pi = 3.14159265..., r de straal is, d de diameter is. grafische voorstelling: Voorbeeld: omtrek = (2 x 3.14159265 x 20 mm) = 125,66 mm (afgerond op 2 cijfers na de komma) Naar 'cirkel menu' --------------------------------------------------------------------------------- CIRKEL / OPPERVLAKTE : --------------------------------------------------------------------------------- Oppervlakte (area): oppervlakte= (pi x r▓) of (1/4 x pi x d▓) waarvan: pi = 3.14159265..., r de straal is, d de diameter is. grafische voorstelling: Voorbeeld: oppervlakte = (3.14159265 x 20▓ mm) = 1256,637 mm▓ (afgerond op 3 cijfers na de komma) Naar 'cirkel menu' --------------------------------------------------------------------------------- CIRKEL / KWADRANTEN : --------------------------------------------------------------------------------- Kwadranten indelingen van een cirkel: De tekens van de cos, sin en tangens bij de kwadranten: ----------------------------------------------- Kwadrant Cosinus Sinus Tangens teken teken teken ----------------------------------------------- I .......... + .......... + ......... + II ......... - .......... + ......... - III ........ - .......... - ......... + IV ......... + .......... - ......... - ----------------------------------------------- Naar 'cirkel menu' --------------------------------------------------------------------------------- COÖRDINATEN : --------------------------------------------------------------------------------- Gebruikte coördinaten: Eerst even het gebruikte coördinaten stelsel verduidelijken ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ We nemen de co÷rdinaten volgens aanzicht op de tekentafel = XY : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X- = links X+ = rechts Y- = onder Y+ = boven
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ We nemen de co÷rdinaten volgens de tekentafel = XYZ : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X- = links X+ = rechts Y- = voor Y+ = achter Z- = onder Z+ = boven Hoeken gemeten (hor. = 0░) en uitgedrukt in graden (0...360░)

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_D_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_E_

EENHEDEN en factors --------------------------------------------------------------------------------- Eenheden: --------------------------------------------------------------------------------- T = Tera 10^12 1 000 000 000 000 G = Giga 10^9 1 000 000 000 M = Mega 10^6 1 000 000 K = Kilo 10^3 1 000 - = Eenheid 1 m = mili 10^-3 0.001 Á = micro 10^-6 0.000 001 n = nano 10^-9 0.000 000 001 p = pico 10^-12 0.000 000 000 001 f = femto 10^-15 0.000 000 000 000 001 a = atto 10^-18 0.000 000 000 000 000 001 --------------------------------------------------------------------------------- convertie tabel: --------------------------------------------------------------------------------- 1 inch = 25.4 mm ELECTRICITEIT : Naam Eenheid Symbool ----------------------------------- Spanning Volt U Stroom Ampere A Weerstand Ohm R Vermogen Watt P MATEN lengtemaat in het SKM systeem (seconde, kilo, meter) Km kilometer 1.000 m Hm hecto meter 100 m Dm deca meter 10 m m meter 1 m dm deci meter 0,1 m cm centimeter 0,01 m mm mili meter 0,001 m Ám micro meter 0,000 001 m nm nano meter 0,000 000 001 m MATEN --------------------------------------------------------------------------------- Tijds eenheden --------------------------------------------------------------------------------- h uur 3600 sec m minuten 60 sec s seconde 1 sec ms mili seconde 0,001 sec Ás micro seconde 0,000 001 sec ns nano seconde 0,000 000 001 sec [ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_F_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_G_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_H_ HEXADECIMAAL STELSEL Hexadecimaal stelsel: Hexadecimale waarden 0...F dus : ----------------------------------------- HEX DEC BIN ----------------------------------------- 0 00 0000 1 01 0001 2 02 0010 3 03 0011 4 04 0100 5 05 0101 6 06 0110 7 07 0111 8 08 1000 9 09 1001 A 10 1010 B 11 1011 C 12 1100 D 13 1101 E 14 1110 F 15 1111 -----------------------------------------

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_I_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_J_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_K_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_L_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_M_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_N_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_O_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_P_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_Q_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_R_ ROBOTS Robot 2D berekeningen Robot 3D berekeningen
- R O B O T A R M - 2 D B E R E K E N I N G E N -

de eerste 2D berekeningen van de arm alleen : [ Naar 'Gebruikte coördinaten' ] De berekeningen van de grijper positie ten gevolge van de segment hoeken...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GEGEVENS : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - BOBO reference = referentie op het grondvlak Xref = 0 mm Yref = 0 mm Zref = 0 mm - ARM reference = de plaats waar de robotarm op BOBO begint (dit voor foute boorgaten te corrigeren) armXref = 0 mm armYref = 0 mm armZref = 176.0 mm - HOOFDLAGER = LagerHoek = 0░ - SEGMENT 1 = Lengte = Lseg1 = 94.0 mm Hoek = Hseg1 = 90░ (vast) - SEGMENT 2 = Lengte = Lseg2 = 149.0 mm Hoek = Hseg2 = 45░ - SEGMENT 3 = Lengte = Lseg3 = 120.0 mm Hoek = Hseg3 = 0░ - GRIJPER = Lengte = Lgrijp = 125 mm Hoek = Hgrijp = 270░ (vast) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DE VEREENVOUDIGDE FORMULES (BEREKENINGEN) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Grijper Xpos = ( (Xref) + (armXref) + (cos(Hseg1)* Lseg1) + (cos(Hseg2)* Lseg2) + (cos(Hseg3)* Lseg3) ) Grijper Ypos = ( (Yref) + cos(Hoek hoofdlager) ) alleen als de hoofdlager draait veranderd deze. Grijper Zpos = ( (Zref) + (armZref) + (sin(Hseg1)* Lseg1) + (sin(Hseg2)* Lseg2) + (sin(Hseg3)* Lseg3) + (sin(Hgrijp) * Lgrijp) ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUS : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ !!!!! Deze berekeningen kloppen voorlopig alleen als de hoofdlager op 0░ staat !!!!! Grijper Xpos = ( (Xref) + (armXref) + (cos(Hseg1)* Lseg1) + (cos(Hseg2)* Lseg2) + (cos(Hseg3)* Lseg3) ) = ( (0 mm) + (0 mm) + (cos(90░)* 94.0 mm) + (cos(45░)* 149.0 mm)+ (cos(0░)* 120.0 mm) ) = ( (0 mm) + (0 mm) + (0 mm) + (105.35891 mm) + (120.0 mm) ) = ( 225.35891 mm) Grijper Ypos = ( (Yref) ) alleen als de hoofdlager draait veranderd deze. Grijper Zpos = ( (Zref) + (armZref) + (sin(Hseg1)* Lseg1) + (sin(Hseg2)* Lseg2) + (sin(Hseg3)* Lseg3) + (sin (Hgrijp) * Lgrijp) ) = ( (0 mm) + (176.0 mm) + (94.0 mm) + (sin(45░) * 149.0 mm) + (sin(0░) * 120.0 mm) + (sin(270░)*125.0 mm) ) = ( (0 mm) + (176.0 mm) + (94.0 mm) + (105.35891 mm) + (0 mm) + (-125 mm) ) = ( 250.35891 mm ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_S_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_T_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_U_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_V_ --------------------------------------------------------------------------------- VOLT = SPANNING --------------------------------------------------------------------------------- VOLT: Is de eenheid van spanning uitgedrukt in volt. Er zijn twee soorten spanning, gelijkspanning, uitgedrukt in DC = (direct current) wisselspanning, uitgedrukt in AC = (alternating current) Voorbeelden van veel gebruikte spanningen: 400 Volt => 400 VAC 230 Volt => 230 VAC 24 Volt => 24 VAC en 24 VDC 12 Volt => 12 VAC en 12 VDC 5 Volt => 5 VDC De wet van Ohm: Spanning wordt uitgedrukt als 'U' Stroom uitgedrukt als 'I' Weerstand uitgedrukt als 'R' FORMULE : U = (I x R) U = spanning in VOLT I = stroom in AMPERE R = weerstand in OHM

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_W_ --------------------------------------------------------------------------------- WET VAN OHM --------------------------------------------------------------------------------- De wet van Ohm : Spanning wordt uitgedrukt met 'U' Stroom uitgedrukt met 'I' Weerstand uitgedrukt met 'R' FORMULE : U = (I x R) U = spanning in VOLT I = stroom in AMPERE R = weerstand in OHM AFGELEIDE FORMULES : STROOM = Ampere : I = (U / R) voorbeeld: 10 Amp = 230 Volt / 23 Ohm I = (P / U) voorbeeld: 10 Amp = 2300 Watt / 230 Volt WEERSTAND = Ohm : R = (U / I) voorbeeld: 23 Ohm = 230 Volt / 10 Amp VERMOGEN = Watt : P = (U * I) voorbeeld: 2300 Watt = (230 Volt * 10 Amp) P = (I^2 * R) voorbeeld: 2300 Watt = (10^2 Amp * 23 Ohm) = (100 Amp * 23 ohm)

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_X_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_Y_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_Z_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_0_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_1_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_2_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_3_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_4_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_5_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_6_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_7_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_8_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
_9_

[ Go to 'Begin of page' ] [ Go to 'alphabetical selection buttons' ] [ If you have some remarks... ]
- CLICK TO SELECT NEXT PAGE - KLIK VOOR KEUZE VOLGENDE PAGINA -
- G o t o P R O F E S S I O N A L Z O N E -
button_indusbutton_drawingsbutton_2d3dbutton_contact
- G o t o I N F O Z O N E -
button_cadcambutton_educbutton_gohomebutton_info
- G o t o I N F O Z O N E -
button_hobby
animation_2 - GO TO HOME PAGE -
Copyright© 2000...2018 - Best in 1024x768 or higher - Last update 05/06/2018 (dd/mm/yyyy) - 11:33:00 (hh:mm:ss) - Designed by - Pajot Valley Graphics - 3D animation studio - a division of MARC SYSTEMS - info-3d@marc-systems.be -